בטונים - שלד המבנה


סוגי בדיקות >

בדיקות בטון קשוי


• בדיקות חוזק הבטון באמצעות פטיש שמידט, לפי ת"י 26 חלק 7.
• חוזק הבטון בלחיצה וכפיפה.
• משקל מרחבי וספיגת מים בבטון קשוי.
• מודל האלסטיות, עמידות בשחיקה ועומק חדירות המים בלחץ לבטון קשוי.