בטונים - שלד המבנה


סוגי בדיקות >

בדיקות בטון טרי


בדיקות חוזק  בטון לפי ת"י 26,  בשלבים הבאים:
• נטילת מדגמי בטון טרי מאצווה לצורך הכנת דוגמאות לבדיקת חוזק, לפי ת"י 26 חלק 1.
• אשפרת דוגמאות לבדיקת חוזק לחיצה,  לפי ת"י 26 חלק 3.
• בדיקות בטון – חוזק לחיצה, לפי ת"י 26 חלק 4.
תכונות הבטון
• קביעת הסומך בבטון טרי, לפי ת"י 26 חלק 2.1- בדיקה שקיעה.
• קביעת צפיפות בטון טרי, לפי ת"י 26 חלק 2.5.
• קביעת תכולת אויר – שיטת מד לחץ, לפי ת"י 26 חלק 2.6.
•  בדיקת התכולה היחסית של מים שהופרשו, לפי ת"י 26 חלק 2.8.
• קביעת טמפרטורה של תערובת בטון  טרי, לפי ASTM C 1064.
• קביעת זמן התקשרות בבטון, לפי ת"י 26 חלק 2.7.
• בדיקת התאמת נפח להזמנה, לפי ת"י 118.
• בדיקת אחידות הערבול, לפי ת"י 118.
• קביעת טמפרטורה של תערובת הבטון - מעקב על התפתחות הטמפרטורה באלמנטים מסיבים מבטון, בעזרת מכשירים מתקדמים ועפ"י דרישות מתכנן.


נטילת מדגמי בטון טרי מאצווה לצורך הכנת דוגמאות לבדיקת חוזק
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת חוזק לחיצה – מדידת דוגמאות לפני הלחיצה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת חוזק לחיצה – מדידת דוגמאות לפני הלחיצה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת חוזק הבטון בלחיצה בעזרת מכבש אוטומטי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קביעת הסומך בבטון טרי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קביעת טמפרטורה של תערובת הבטון - מעקב על התפתחות הטמפרטורה באלמנטים מסיביים מבטון (יציקות רב נפח)
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קביעת תכולת אויר – שיטת מד לחץ
להגדלה יש ללחוץ על התמונה