חומרים ומוצרי בניין


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

תכנון ופיתוח חומרים בהתאם לדרישות המזמין


• שירות מיוחד לתכנון ופיתוח חומרים שתכונותיהם הוגדרו מראש
• בדיקות עמידה בתנאים אגרסיביים
• עמידות בשחיקה
ועוד...


תכנון ופיתוח חומרים בהתאם לדרישות מזמין
להגדלה יש ללחוץ על התמונה