מחשבים


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

פתוח, ניסוי, וולידציה


התקנה ותחזוקה של מערכת התוכנה תוך מתן עדיפות לצרכי איזוטופ והחברות האחרות הקשורות איתה